ZOOB

ZOOB

ZOOB เป็นของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการประเภทตัวต่อในลักษณะของ Connector ชิ้นตัวต่อของ ZOOB ถูกออกแบบโดยเลียนแบบลักษณะทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต มีลักษณะการประกอบเข้าด้วยกันหลากหลายแบบ ทั้งแบบข้อต่อ แบบหนีบเข้าด้วยกัน และแบบเกาะกันไว้ และยังสามารถขยับได้หลังจากที่ต่อไปแล้ว

ในขณะเล่น ZOOB เด็กๆจะได้ฝึกการแก้ปัญหา ค้นหาวิธีในการประกอบแต่ละชิ้นส่วนเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นชิ้นงานที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างที่เด็กๆต้องการ

ZOOB เป็นของเล่นปลายเปิดที่ช่วยให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ได้คิดค้นทดลองสร้างสิ่งใหม่ๆและฝึกฝนการสำรวจไปพร้อมๆกัน ZOOB ยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการ และสมาธิให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เด็กๆจะได้สนุกไปกับการประกอบชุดตัวต่อของ ZOOB ที่สามารถนำไปเล่นสมมติจินตนาการการเล่นต่างๆได้ ทั้งยังสร้างเสริมความภาคภูมิใจในตัวเองของเด็กๆที่สามารถสร้างของเล่นชิ้นใหม่ได้ด้วยตัวเอง

ในเชิงวิชาการ เด็กๆสามารถเรียนรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม ลักษณะโครงสร้างของสิ่งต่างๆที่เด็กๆต้องการประกอบ หรือเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน ZOOB ด้วยการนำมาใช้เป็นสื่อการสอนในเรื่องของกระดูกและข้อต่อก็ได้

เด็กๆยังสามารถฝึกทักษะในการออกแบบโครงสร้างของสิ่งที่เด็กๆต้องการประกอบ ฝึกวางแผนการเลือกใช้ประเภทของข้อต่อเพื่อให้จุดใดขยับหรืออยู่นิ่ง หรือแม้แต่เสริมทักษะคณิตศาสตร์จากการฝึกการคำนวณจำนวนตัวต่อ ZOOB ที่ต้องการใช้สำหรับแต่ละรูปแบบที่ต้องการประกอบ เป็นต้น

รายการ 1 ถึง 20 ของ 26 ทั้งหมด

ต่อหน้า

หน้า:
  1. 1
  2. 2

รายการ 1 ถึง 20 ของ 26 ทั้งหมด

ต่อหน้า

หน้า:
  1. 1
  2. 2

แบรนด์บนร้านของเรา

Crayola
Melissa & Doug
Orchard Toys
Smart Games
Step2
Usborne
ZOOB
GAMAGO

ZOOB
Minimal Price: ฿480.00