อัตราค่าจัดส่งสินค้า

น้ำหนัก/Weight

พัสดุลงทะเบียน/

Registered Parcel Post

 EMS KERRY DHL TNT
0.000 - 0.020 27 35 110 300 372
0.021 - 0.100 27 40 110 300 372
0.101 - 0.250 27 45 110 300 372
0.251 - 0.500 33 56 110 300 372
0.501 - 1.000 54 72 110 300 372
1.001 - 1.500 69 88 140 300 372
1.501 - 2.000 69 104 140 300 372
2.001 - 2.500 107 131 140 300 372
2.501 - 3.000 107 147 140 300 372
3.001 - 3.500 107 168 170 325 372
3.501 - 4.000 107 190 170 350 372
4.001 - 4.500 107 211 170 375 372
4.501 - 5.000 107 233 170 400 372
5.001 - 5.500 172 259 250 425 432
5.501 - 6.000 172 286 250 450 432
6.001 - 6.500 172 313 250 475 432
6.501 - 7.000 172 340 250 500 432
7.001 - 7.500 172 366 250 525 432
7.501 - 8.000 172 393 250 550 432
8.001 - 8.500 172 425 250 575 432
8.501 - 9.000 172 457 250 600 432
9.001 - 9.500 172 489 250 625 432
9.501 - 10.000 172 522 250 650 432
10.001 - 11.000   538 330 700 579
11.001 - 12.000 554 330 750 579
12.001 - 13.000 570 330 800 579
13.001 - 14.000 586 330 850 579
14.001 - 15.000 602 330 900 579
15.001 - 16.000  618 410 950 579
16.001 - 17.000 634 410 1000 579
17.001 - 18.000 650 410 1050 579
18.001 - 19.000 666 410 1100 579
19.001 - 20.000 682 410 1150 579
20.000 - 25.000   450 1450 730
25.000 - 30.000   1750 880

 

อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่ใช่อัตราสำหรับการจัดส่งไปยังพื่้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่เข้าถึงยาก

การจัดส่งโดยวิธีอื่นหรือโดยผู้ให้บริการรายอื่นๆนอกเหนือจากในตารางนี้ จะถูกคำนวนอัตราค่าจัดส่งจากน้ำหนักและพื้นที่ในการจัดส่งควบคู่กัน ท่านสามารถตรวจสอบได้โดยการเลือกสินค้าลงตะกร้าสินค้าและเลือกรายการ "View all" หรือ "ดูตะกร้าสินค้า"

* บริษัททำการจัดส่งสินค้าเฉพาะวันทำการเท่านั้น วันทำการจะไม่นับรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ

** พื้นที่และระยะเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า

*** การจัดส่งสินค้าในบางพื้นที่อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ

*** สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 10 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ชิ้น หรือ มีขนาดบรรจุภัณฑ์ด้านใดด้านหนึ่งเกิน 1 เมตร (100 ซม) แต่ไม่เกิน 2 เมตร (200 ซม) จะไม่สามารถจัดส่งโดยผู้ให้บริการดังกล่าวข้างต้นได้ สำหรับสินค้ามีขนาด กว้าง+ยาว+สูง เกิน 200 ซม. แต่ไม่เกิน 500 ซม. จะทำการจัดส่งโดยการนัดหมายรถจัดส่งเท่านั้น

**** สินค้าที่มีขนาดบรรจุภัณฑ์ด้านใดด้านหนึ่งเกิน 200 ซม หรือ สินค้ามีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม หรือ สินค้ามีขนาด กว้าง+ยาว+สูง เกิน 500 ซม หรือ สินค้าทั้งตะกร้ามีน้ำหนักรวมเกิน 200 กิโลกรัม จะทำการจัดส่งโดยการนัดหมายเป็นการเฉพาะเท่านั้น


อัตราค่าจัดส่งสินค้าดังกล่าวมาพร้อมการรับประกันการสูญหายของสินค้าโดยผู้ให้บริการขนส่งตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการกำหนด
หากท่านต้องการให้เราส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เพื่อตรวจสอบค่าจัดส่งสินค้า
ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่เข้าข่ายเข้าถึงยากได้ ที่นี่