ข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิกค้าส่งกับทาง Play&Play

ตัวแทนจำหน่ายจะสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าและราคาได้เมื่อท่านได้สร้างบัญชีลูกค้าและได้รับการอนุมัติบัญชีเรียบร้อยแล้ว หากท่านมีบัญชีที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบได้ที่นี่


รูปแบบการเป็นสมาชิกค้าส่งกับทาง Play&Play เป็นอย่างไร?

Play&Play มีสมาชิกค้าส่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

     - ตัวแทนจำหน่ายแบบไม่สต๊อกสินค้า คือ ผู้ขายที่ไม่ต้องการเก็บสต็อกสินค้า สามารถสั่งซื้อสินค้าในราคาตัวแทนได้ตั้งแต่ชิ้นแรก ตัวแทนจำหน่ายสามารถกำหนดราคาขายเองได้ตามความเหมาะสมของร้าน และเข้าทำเรื่องสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ Play&Play เมื่อได้รับการสั่งซื้อจากลูกค้า

     - ตัวแทนจำหน่ายแบบสต๊อกสินค้า คือ ผู้ขาย หรือ ร้านค้า ที่ต้องการเก็บสต็อกสินค้าไว้ โดยในการสั่งซื้อ 1 ครั้ง จะต้องสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท โดยสามารถคละรูปแบบได้ และได้ราคาลดสำหรับร้านค้า ร้านค้าสมาชิกสามารถกำหนดราคาขายเองได้ตามความเหมาะสมของร้าน

 

จะเป็นสมาชิกค้าส่งประเภทใดดี?

ท่านสามารถเลือกเป็นตัวแทนประเภทใดก็ได้ที่เหมาะสมกับท่าน ท่านสามารถเปรียบเทียบข้อแตกต่างได้จากตารางด้านล่างนี้

ประเภทลูกค้า

ตัวแทนจำหน่ายแบบไม่สต๊อกสินค้า

Dropshipper

ตัวแทนจำหน่ายแบบสต๊อกสินค้า (ร้านค้า)

Retailer

รูปแบบการทำงาน

เสนอขายสินค้าที่คุณสนใจจาก Play&Play บนช่องทางใดก็ได้ที่คุณต้องการจำหน่าย ในราคาที่คุณพอใจ และเข้ามาสั่งซื้อเมื่อได้รับการสั่งซื้อแและการชำระเงินจากลูกค้าของคุณแล้ว Play&Play จะจัดส่งสินค้าในนามร้านค้าของคุณ 

สั่งซื้อสินค้าจากทาง Play&Play เพื่อนำไปสต็อกขายสินค้าในร้านค้าของคุณ

ส่วนลด

ส่วนลดค่าสินค้าสูงสุดถึง 30%

ส่วนลดค่าสินค้าสูงสุดถึง 70%

เงื่อนไข

   - ค่าจัดส่งคิดตามจริง

   - ค่าจัดส่งแยกคิดต่อ 1 ที่อยู่ที่จัดส่ง

   - จัดส่งฟรีลงทะเบียนเมื่อมียอดซื้อต่อครั้ง 1,500 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ที่อยู่ที่จัดส่ง

   - จัดส่งฟรี EMS เมื่อมียอดซื้อต่อครั้ง 3,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ที่อยู่ที่จัดส่ง

   - จัดส่งฟรีบริการขนส่งเอกชนเมื่อมียอดซื้อต่อครั้ง 5,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ที่อยู่ที่จัดส่ง

   - Play&Play จะระบุชื่อร้านและที่อยู่ของคุณบนหน้ากล่องที่ใช้จัดส่ง

   - การเคลมสินค้าเงื่อนไขและขั้นตอนให้ดเป็นไปตามที่ทาง Play&Play กำหนด

   - ค่าจัดส่งคิดตามจริง

   - ค่าจัดส่งแยกคิดต่อ 1 ที่อยู่ที่จัดส่ง

   - จัดส่งฟรีลงทะเบียนเมื่อมียอดซื้อต่อครั้ง 3,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ที่อยู่ที่จัดส่ง

   - จัดส่งฟรี EMS เมื่อมียอดซื้อต่อครั้ง 5,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ที่อยู่ที่จัดส่ง

   - จัดส่งฟรีบริการขนส่งเอกชนเมื่อมียอดซื้อต่อครั้ง 10,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ที่อยู่ที่จัดส่ง

   - กำหนดขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อการสั่งซื้อ

   - การเคลมสินค้าเงื่อนไขและขั้นตอนให้ดเป็นไปตามที่ทาง Play&Play กำหนด

ค่าจัดส่ง

   - ค่าจัดส่งตามน้ำหนัก,ขนาด และพื้นที่จัดส่ง

   - จัดส่งให้ฟรีเมื่อมียอดการสั่งซื้อ/1ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ตามรายการด้านล่างนี้

   - ค่าจัดส่งตามน้ำหนัก,ขนาด และพื้นที่จัดส่ง

   - จัดส่งให้ฟรีเมื่อมียอดการสั่งซื้อ/1ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ตามรายการด้านล่างนี้

ช่วงเวลาจัดส่ง

ทุกวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) จัดส่งภายในวันถัดไปหลังได้รับการชำระค่าสินค้า

การเลือกผู้ให้บริการจัดส่ง กรณีสินค้าปกติ

เลือกได้ พัสดุลงทะเบียน, EMS, KERRY, DHL, TNT, Logistpost Plus

การเลือกผู้ให้บริการจัดส่ง กรณีสินค้าขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก

เลือกได้ DHL, TNT, Logistpost Plus, รถจัดส่ง

การห่อของขวัญ

ห่อของขวัญได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ไม่มี

เอกสารที่ทาง Play&Play ออกให้

   - ใบเสร็จรับเงินสำหรับลูกค้าปลายทางในนามร้านค้าของท่าน

   - รายงานสรุปยอดการสั่งซื้อประจำเดือน

   - ใบกำกับภาษี

   - ใบเสร็จรับเงิน

   - ใบกำกับภาษี

   - ใบเสร็จรับเงิน

 

สิทธิพิเศษอื่น

   - การสะสมยอดเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมในไตรมาสถัดไป (ยอดราย 3 เดือน)

   - สะสมยอดเพื่อแลกรับของที่ระลึกหรือแลกซื้อสินค้า (ยอดรวมทั้งปี)

   - การสะสมยอดรายปีเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมในบิลถัดไป (ใช้ลดเพิ่มได้ตลอดปี)

   - สะสมยอดเพื่อแลกรับของที่ระลึกหรือแลกซื้อสินค้า (ยอดรวมทั้งปี)

การสะสมยอด/แต้ม

 

   - 150 บาท ได้ 1 แต้ม

   - ทุกๆ 20 แต้ม = ส่วนลดเพิ่มเติม 1% ลดได้สูงสุดไม่เกิน 15%

   - สะสมยอดราย 3 เดือน (รายไตรมาส) รับส่วนลดเพิ่มเติมในไตรมาสถัดไป ส่วนลดจะได้รับและเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

   - สะสมยอดต่อไปเพื่อใช้แลกซื้อสินค้าตามอัตราการแลกที่กำหนด (รวมยอดที่ได้รับส่วนลดเพิ่มเติมแล้ว)

   - คำนวนยอดสะสมจากค่าสินค้าหลังหักส่วนลดต่างๆแล้วเท่านั้น

 

 

   - 1,500 บาท ได้ 1 แต้ม

   - ทุกๆ 15 แต้ม = ส่วนลดเพิ่มเติม 1% ลดได้สูงสุดไม่เกิน 5%

   - สะสมยอดและรับส่วนลดเพิ่มเติมภายในปีปฏิทิน

   - รับส่วนลดเพิ่มเติมตั้งแต่บิลถัดไปหลังจากสะสมยอดซื้อครบตามกำหนดจนถึงสิ้นปีปฏิทิน ส่วนลดจะได้รับและเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

   - สะสมยอดต่อไปเพื่อใช้แลกซื้อสินค้าตามอัตราการแลกที่กำหนด (รวมยอดที่ได้รับส่วนลดเพิ่มเติมแล้ว)

   - คำนวนยอดสะสมจากค่าสินค้าหลังหักส่วนลดต่างๆแล้วเท่านั้น

 

การยืนยันตัวตน

   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

   - สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

   - สำเนาภพ.20 (ถ้ามี)

   - ช่องทางจำหน่ายต่างๆที่มี (Link/รูปภาพ)

ระยะเวลาเปิดบัญชี

2-7 วัน

อายุสมาชิก

6 เดือน หากไม่มียอดเคลื่อนไหว

1 ปี หากไม่มียอดเคลื่อนไหว

ค่าสมาชิก

 ไม่มีค่าสมาชิกใดๆ

 

มีเงื่อนไขการกำหนดราคาขายหรือไม่?

ตัวแทนจำหน่ายแสามารถตั้งราคาขายปลีกได้ตามความเหมาะสมของทางร้าน ทั้งนี้สินค้าจากผู้ผลิตบางรายจะมีการกำหนดราคาขั้นต่ำ หรือ ราคาขายสูงสุดไว้ ซึ่งหากสินค้าใดมีเงื่อนไขดังกล่าวทาง Play&Play จะมีการแจ้งกำกับไว้ที่ตัวสินค้านั้น

 

ทาง Play&Play มีการให้ความช่วยเหลือด้านการขายอย่างไรบ้าง?

Play&Play มีการจัดเตรียมข้อมูล และรูปภาพของสินค้า ไว้ให้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนำไปใช้งาน รวมไปถึงไฟล์รายละเอียดสินค้าให้ดาวน์โหลดหากทางร้านค้าตัวแทนหรือร้านค้าสมาชิกต้องการแคตตาล็อคสินค้าเพื่อเป็นเอกสารประกอบการขาย
 นอกจากข้อมูลสินค้าแล้ว Play&Play ยังมีบริการออกใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน และรายงานสรุปยอดการสั่งซื้อให้อีกด้วย เอกสารต่างๆเหล่านี้จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของสมาชิกค้าส่ง

บริการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าปลายทาง ระบุชื่อของร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสำหรับการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทางที่สั่งซื้อผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ทาง Play&Play ขอสงวนสิทธิ์ระบุที่อยู่ผู้จัดส่งเป็นของบริษัท Play&Play เท่านั้น เพื่อความสะดวกในกรณีมีสินค้าตีกลับ หรือ ทางลูกค้าต้องการเปลี่ยนคืนสินค้า

 

ทาง Play&Play คิดอัตรค่าจัดส่งสินค้าสำหรับตัวแทนและร้านค้าส่งอย่างไรบ้าง?

Play&Play คิดอัตราค่าจัดส่งตามเรทจริงที่ทางบริษัทขนส่งคู่ค้าของเราเรียกเก็บจากเรา โดยระบบบนเว็บไซต์ของเราจะทำการคำนวนอัตราค่าจัดส่งสินค้าให้กับท่าน เมื่อท่านเลือกสั่งซื้อสินค้า หรือท่านสามารถตรวจสอบได้ก่อนการสั่งซื้อสินค้าโดยการเลือกสินค้าลงตะกร้าสินค้า และเข้าคลิกที่รูปตะกร้าสินค้าของท่านจากนั้นเลือก "ดูทั้งหมด" ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าตะกร้าสินค้าของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบได้โดยการใส่รหัสไปรษณีย์ของพื้นที่ที่ท่านต้องการให้เราจัดส่งสินค้าไปให้ หรือท่านสามารถประเมินราคาได้จาก ตารางราคานี้

 

เป็นร้านค้าตัวแทนจำหน่ายกับทาง Play&Play ดีกว่าอย่างไร?

Play&Play ใช้ระยะเวลาศึกษาและพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและมอบประสบการณ์อันดีให้กับผู้ซื้อทุกท่าน อันรวมไปทั้งระบบค้าปลีกและค้าส่ง ระบบของเราจึงมีข้อดีหลากหลาย ดังนี้

     - ระบบของ Play&Play ช่วยให้ท่านทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยระบบการจัดส่งไปยังหลายที่อยู่ หากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายมีลูกค้าสั่งสินค้า 50 รายใน 1 วันก็สามารถสั่งซื้อผ่านระบบของเราได้ในครั้งเดียว โดยการระบุว่าสินค้าชิ้นใดจัดส่งไปที่ใดบ้าง

     - Play&Play มีการออกเอกสารส่งให้ท่านอย่างครบถ้วน รวมไปถึงออกใบเสร็จรับเงินแทนตัวแทนจะหน่ายแบบไม่สต๊อกสินค้าส่งไปยังลูกค้าปลายทาง ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์อันดี และช่วยประหยัดเวลาการทำงานให้กับตัวแทนจำหน่ายแบบไม่สต๊อกสินค้า

     - หลากหลายกว่ากับช่องทางการชำระเงินที่ทาง Play&Play จัดเตรียมไว้ให้ ท่านสามารถเลือกชำระได้ตามความสะดวกของท่าน

     - ระบบของ Play&Play มีความปลอดภัยสูง เราปกป้องข้อมูลทั้งหมดที่ท่านกรอกเข้าสู่ระบบของเราด้วย SSL 256 bit อีกทั้งระบบการชำระเงินโดยผู้ให้บริการชั้นนำของไทยอย่าง 2C2P ซึ่งได้รับรองมาตรฐานสากลหลากหลาย

     - ระบบของ Play&Play ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาการตรวจเช็คและสอบถามสินค้าได้มากกว่า ท่านสามารถตรวจสอบได้ทันทีบนระบบของเรา

     - Play&Play ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าท่านได้ เพราะทุกการจัดส่งของเราจะมีหมายเลขติดตามสินค้า

     - Play&Play จำหน่ายสินค้าที่ผลิต และนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สินค้ามีลิขสิทธิ์ทุกชิ้นเป็นของแท้จากโรงงานที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเท่านั้น

     - Play&Play มีระบบ Online Support คอยช่วยเหลือท่าน หากท่านมีปัญหาด้านการขายใดๆ หรือหากลูกค้าของท่านประสบกับปัญหาใดๆ ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Online Support ของเราเพื่อทำการแจ้งรายละเอียดต่างๆได้ทันที

     - Play&Play ไม่มีการเก็บค่าสมัครสมาชิกในการเป็นตัวแทนจำหน่ายใดๆ

 

ต้องการการให้คำปรึกษาการเป็นตัวแทนจำหน่าย จะต้องทำอย่างไร?

หากท่านไม่เข้าใจการใช้งานเว็บไซต์ หรือระบบการเป็นตัวแทนจำหน่ายกับ Play&Play ท่านสามารถติดต่อสอบถามการใช้งานโดยละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า