ของเล่นเสริมสร้างทักษะพัฒนาการ

ของเล่นเสริมสร้างทักษะต่างๆอันจำเป็นในการเรียนรู้ เช่น ทักษะคณิตศาสตร์ ภาษา การคิด การทำความเข้าใจในเหตุและผล การสังเกต การแก้ปัญหา ความจำ การเขียน การอ่าน เป็นต้น ซึ่งทักษะเหล่านี้หากมีการเริ่มต้นส่งเสริมอย่างถูกวิธีจะมีส่วนช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ในห้องเรียนได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่มีการพัฒนาส่งเสริมมาก่อน

รายการที่ 1 ถึง 20 จาก 154

รายการต่อหน้า

หน้าที่ :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

รายการที่ 1 ถึง 20 จาก 154

รายการต่อหน้า

หน้าที่ :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
เลือกจัดส่งด้วย KERRY หรือ EMS เพียง 59 บาท เท่านั้น
ของเล่นเสริมสร้างทักษะพัฒนาการ
Minimal Price: ฿150.00