ของเล่นเสริมสร้างทักษะพัฒนาการ

ของเล่นเสริมสร้างทักษะต่างๆอันจำเป็นในการเรียนรู้ เช่น ทักษะคณิตศาสตร์ ภาษา การคิด การทำความเข้าใจในเหตุและผล การสังเกต การแก้ปัญหา ความจำ การเขียน การอ่าน เป็นต้น ซึ่งทักษะเหล่านี้หากมีการเริ่มต้นส่งเสริมอย่างถูกวิธีจะมีส่วนช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ในห้องเรียนได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่มีการพัฒนาส่งเสริมมาก่อน

รายการที่ 1 ถึง 20 จาก 47

รายการต่อหน้า

หน้าที่ :
  1. 1
  2. 2
  3. 3

รายการที่ 1 ถึง 20 จาก 47

รายการต่อหน้า

หน้าที่ :
  1. 1
  2. 2
  3. 3

แบรนด์บนร้านของเรา

Crayola
Melissa & Doug
Orchard Toys
Step2
Usborne
ZOOB
GAMAGO

ของเล่นเสริมสร้างทักษะพัฒนาการ
Minimal Price: ฿144.00