อัตราค่าจัดส่งสินค้า

เรามีบริการจัดส่งสินค้าไปยังที่พักของท่านโดยผู้ให้บริการที่เป็นคู่ค้าของเรา โดยระบบจะแสดงวิธีการจัดส่งสินค้าพร้อมกับแสดงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า (ถ้ามี) ให้ท่านรับทราบในขั้นตอนการสั่งซื้อ

เรามีความยินดีที่จะจัดส่งสินค้าฟรี! แบบพัสดุลงทะเบียน เมื่อยอดสั่งซื้อขอบคุณมีมูลค่ารวมมากกว่า 890 บาท ต่อ 1 ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและพื้นที่ให้บริการตามที่ท่านระบุไว้ในสถานที่จัดส่งสินค้า ดังแสดงในตารางด้านล่างนี้

อัตราค่าจัดส่งสินค้า

ค่าจัดส่งสินค้าตามตารางราคาดังกล่าวเป็นอัตราสำหรับลูกค้าปลีกเท่านั้น และ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว

* นับเฉพาะวันทำการ ไม่นับรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ

** ค่าจัดส่งดังกล่าวเป็นค่าจัดส่งเฉพาะผู้ให้บริการจัดส่งเอกชนเท่านั้น พื้นที่และระยะเวลาขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่เข้าข่ายเข้าถึงยากได้ ที่นี่

*** ในกรณีที่น้ำหนักรวมต่อการสั่งซื้อเกิน 20 กิโลกรัม หรือ สั่งซื้อสินค้าที่มีขนาดบรรจุภัณฑ์ด้านใดด้านหนึ่งเกิน 1 เมตร อัตราค่าจัดส่งต่อ 1 คำสั่งซื้อ

****ในกรณีที่สินค้ามีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ หรือ อาจต้องมีการติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการ ทางบริษัทจะดำเนินการนัดหมายจัดส่งให้เป็นรายๆไป


หากท่านต้องการให้เราส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่นี่


หากท่านต้องการตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าตามน้ำหนักและขนาดจริงของสินค้า ท่านสามารถตรวจสอบได้ ที่นี่