แจ้งการโอนเงินชำระค่าสินค้า

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่องก่อนกด ส่งเอกสาร
สามารถส่งได้เฉพาะไฟล์นามสกุลเหล่านี้เท่านั้น: pdf, jpeg, jpg, png, tif

ได้ชำระเป็น
ชำระเข้าบัญชีธนาคาร