ของเล่นตัวประกอบและตัวต่อ

ของเล่นประเภทตัวต่อ ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิด และทักษะต่างๆที่ช่วยพัฒนาสมองและเสริมสร้าง IQ อันจำเป็นในการเรียนรู้ เช่น ทักษะคณิตศาสตร์ ทักษะการคิด การทำความเข้าใจในเหตุและผล ทักษะการสังเกต ทักษะการแก้ปัญหา เสริมสร้างการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ทั้งยังเป็นการฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และเสริมสร้างสมาธิได้เป็นอย่างดี การเล่นของเล่นประเภทตัวต่ออิสระนั้น ช่วยส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการใช้จินตนาการ โดยนำเอาสิ่งที่คิดและจินตนาการเอาไว้มาประกอบเข้ากับองค์ความรู้พื้นฐานต่างๆที่เด็กมีเพื่อสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือ ของเล่นอีกชิ้นหนึ่ง ของเล่นประเภทตัวต่อ หรือ Building toys นั้นเป็นของเล่นที่มีประโยชน์สูงมาก เด็กๆจะเล่นได้ไม่รู้เบื่อ

รายการที่ 1 ถึง 20 จาก 59

รายการต่อหน้า

หน้าที่ :
  1. 1
  2. 2
  3. 3

รายการที่ 1 ถึง 20 จาก 59

รายการต่อหน้า

หน้าที่ :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
เลือกจัดส่งด้วย KERRY หรือ EMS เพียง 59 บาท เท่านั้น
ของเล่นตัวประกอบและตัวต่อ
Minimal Price: ฿150.00